Value added services

EFT/POS terminály je možné využít kromě akceptace platebních karet i k dalším funkcionalitám – např. dobíjení mobilních telefonů (zadání dobíjeného čísla a zahrnutí dobíjené částky do platby), využití pro službu cashback (současně s realizací bezhotovostní platby provedení výběru hotovosti z účtu, ke kterému je karta vydána), podporu věrnostních řešení (načtení bodů na kartu či jejich zaevidování do odpovídající databáze), akceptace dárkových (přednabitých) karet, stravenkových karet, pro další doplňkové aplikace (např. EET, různé evidence, přístupová řešení atd.). Využití závisí na odpovídajícím SW.

Zejména nové platební terminály s dotykovým displejem jsou schopny využít displej např. jako médium pro zobrazení reklamy, elektronický obchod, rezervační sytém, pro ohodnocení obsluhy apod.