Akceptace platebních karet

pro akceptování platebních karet jsou nutné dva předpoklady

Subjekt zajišťující akceptace - acquirer

(banka / specializovaná společnost)​

Historicky měly v České republice licenci pro zajišťování akceptací platebních karet následující banky (dle abecedy):

  • Česká spořitelna, a.s.
  • Československá obchodní banka, a.s.
  • Komerční banka, a.s.
  • MONETA Money Bank, a.s.
  • Raiffeisenbank, a.s.
  • UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
V současnosti akceptace zajišťují i další banky nebo specializované subjekty (s licencí nebo registrací u ČNB a kartových společností) včetně zahraničních. Akceptací se rozumí akceptace platebních karet na obchodních místech (kamenných provozovnách) nebo na internetu (e-commerce).

Odpovídající HW a SW


HW je většinou elektronický platební (EFT/POS) terminál vybavený odpovídajícím SW (zejména finanční platební aplikací – většinou ovlivněna subjektem zajišťujícím akceptaci); typ HW vyplývá z potřeb obchodníků, nejběžnější jsou stacionární terminály (komunikující přes dial-up, či ethernet), příp. terminály s omezenou mobilní komunikací (např. v restauracích komunikující BT prostřednictvím pevné báze) či zcela mobilní s využitím GPRS komunikace. Terminály mohou být doplněny o pin-pad, příp. mohou být vestavěny do samoobslužných zařízení / kiosků (např. pro využití na čerpacích stanicích s nonstop provozem, výdejních automatech, v dopravních prostředcích, vstupních turniketech apod.).

Samostatný speciální SW je využíván např. v případě internetových akceptací (elektronické obchody), ať již pro PC / NTB / telefony či jiná zobrazovací zařízení.

Pro Vaše konkrétní požadavky určitě najdeme a doporučíme (případně zajistíme) vhodné řešení.