Podpora provozu

V závislosti na typu provozu a použitém řešení je nutné, resp. vhodné, zvolit odpovídající HW a SW podporu. Jde zejména o kvalitní hot-line, on-site i off-site servis. Ne každý dodavatel či servisní organizace je schopna zajisti služby 24/7 s odpovídající dostupností a odezvou v požadovaném čase. Reakční doby servisu mohou být ovlivněny i lokalitou využití. V každém případě by měly být přizpůsobeny potřebám. Významnou roli sehrává organizace procesů, personálně-technické předpoklady a zázemí poskytovatele služeb.

Jsme připraveni nalézt Vám optimální řešení.