Požadavky na bezpečnost

Při akceptaci platebních karet jsou procesy ošetřeny řadou norem a standardů (EMV, PCI, PIN security apod.). Ty se týkají nejen vlastních zařízení POS terminálů, jejich komunikace, SW, ale i procesů, v rámci kterých dochází ke zpracování, přenášení nebo uchovávání dat o držitelích platebních karet a o kartových transakcích (bezpečnost dat). Většina je ošetřena na straně platební karty akceptujících subjektů (např. bank), výrobců, resp. dodavatelů, HW a SW, značná část norem ale musí být dodržena a zajištěna i obchodníkem.

Jsme připraveni Vás provést bezpečnostní problematikou při snaze minimalizovat Vaši zátěž.