BEZPEČNOST

Požadavky na bezpečnost

Při akceptaci platebních karet jsou procesy ošetřeny řadou norem a standardů (EMV, PCI apod.). Ty se týkají nejen vlastních zařízení POS terminálů, jejich komunikace, ale i procesů, v rámci kterých dochází ke zpracování, přenášení nebo uchovávání dat o držitelích platebních karet a o karetních transakcích. Většina je ošetřena na straně akceptačních bank, výrobců resp. dodavatelů HW a SW, značná část norem ale musí být dodržena a zajištěna i vlastním obchodníkem.