VALUE ADDED SERVICES

Služby s přidanou hodnotou

Value added services

POS terminály je možné využít kromě akceptace platebních karet i k dalším funkcionalitám – např. dobíjení mobilních telefonů (zadání dobíjeného čísla a zahrnutí dobíjené částky do platby), využití pro službu cashback (současně s realizací bezhotovostní platby provedení výběru hotovosti z účtu, ke kterému je karta vydána), věrnostní řešení (načtení bodů na kartu či jejich zaevidování do odpovídající databáze), dárkové (přednabité) karty, doplňkové aplikace (např. různé evidence, přístupová řešení atd.). Využití závisí na odpovídajícím SW.