PROVOZ

Podpora provozu HW & SW

Podpora provozu

V závislosti na typu provozu a použitých řešení je nutné resp. vhodné zvolit odpovídající HW a SW podporu. Jde zejména o kvalitní hot-line, on-site i off-site servis. Ne každá servisní organizace je schopna zajisti služby 24/7 s odpovídající dostupností v požadovaném čase. Reakční doby servisu mohou být ovlivněny i lokalitou využití. Významnou roli v procesu sehrává organizace procesů, vyškolený personál, odpovídající logistika a skladové zázemí.