HARDWARE & SOFTWARE

Zprostředkování

V ČR jsou k dispozici různé HW a SW platformy řešení. V řadě případů je možnost jejich použití omezena volbou akceptační banky příp. požadovanými funkcionalitami či způsobem použití či komunikace. Vzhledem k fúzím světových výrobců výroba některých (i velmi rozšířených) POS terminálových řad právě končí a je nahrazována zcela novými výrobky.