AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET

Pro akceptování platebních karet jsou nutné dva předpoklady:

  • Akceptační banka (pro zajištění zúčtování a převodů plateb z karetních transakcí)
  • Odpovídající HW a SW (k získání zpracování dat z platební karty)

Akceptační banka

Odpovídající HW a SW

V současnosti mají v České republice licenci pro zajištění akceptací platebních karet následující banky (dle abecedy):

  • Česká spořitelna, a.s.
  • Československá obchodní banka, a.s.
  • Komerční banka, a.s.
  • Raiffeisenbank, a.s.
  • UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
  • GE Money Bank, a.s.

HW je většinou elektronický platební (POS) terminál vybavený odpovídajícím SW (zejména finanční aplikací – většinou ovlivněna akceptační bankou), typ HW ovlivněn potřebami obchodníků, nejběžnější jsou stacionární terminály (komunikující přes dial-up, či ethernet), příp. terminály s omezenou mobilní komunikací (např. v restauracích komunikující BT prostřednictvím pevné báze) či zcela mobilní s využitím GPRS komunikace, terminály mohou být doplněny o pin-pad, příp. mohou být vestavěny do samoobslužných kiosků (např. pro využití na čerpacích stanicích s nonstop provozem apod.)

Samostatný speciální SW je využíván např. v případě internetových aplikací (elektronické obchody)